Brošure i letci

U ovom dijelu možete pronaći brošure i letke.

 

Brošuru urađenu u okviru projekta „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“ u kojem kao partneri učestvuju općina Tešanj i JP „Rad“ Tešanj pogledajte ovdje.