Realizacija ugovora i okvirnih sporazuma

 

29 Realizacija_ugovora_okvirnih_sporazuma_do_15_09_2022

28 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.06.2022

27 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.03.2022

 26 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.12.2021

 25 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.09.2021

24 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.06.2021

23 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.03.2021

22 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.12.2020

21 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.09.2020

20 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.06.2020

19 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.03.2020

18 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.12.2019

17 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.09.2019

16 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.06.2019

15 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.03.2019

14 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.12.2018

13 Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma do 15.09.2018.

12 Realizacija ugovora-okvirnih sporazuma do 15.06.2018.

11 Realizacija ugovora-okvirnih sporazuma do 15.03.2018.

10 Realizacija ugovora-okvirnih sporazuma do 15.12.2017.

9 Realizacija ugovora-okvirnih sporazuma do 15.09.2017.

8 Realizacija ugovora-okvirnih sporazuma do 15.06.2017.

7 Realizacija ugovora-okvirnih sporazuma do 15.03.2017.

6 Realizacija ugovora-okvirnih sporazuma do 15.12.2016.

5 Realizacija ugovora-okvirnih sporazuma do 15.09.2016.

4 Realizacija ugovora okvirnih sporazuma do 15.06.2016.

3 Realizacija ugovora-okvirnih sporazuma do 15.03.2016.

2 Realizacija ugovora-okvirnih sporazuma do 15.12.2015.

1 Realizacija ugovora-okvirnih sporazuma do 07.09.2015.